Какво е Middleware?

Понякога се нарича лепило, мидълуерът е термин, който описва програма, услуга или част от програмния код, който позволява на две или повече програми да работят помежду си.

Условия за програмиране