Какво е Милисекунда?

Милисекунда или ms е една хилядна от секундата. С други думи, има 1 000 милисекунди за 1 секунда.

Измервания, Мили, Второ