Какво е MILNET (военна мрежа)?

MILNET, наричана още Военна мрежа или Военна мрежа, е част от ARPANET, което е първоначалното име на Интернет. Той е бил използван за некласифициран трафик на Министерството на отбраната на САЩ. MILNET беше разделен от ARPANET през 1983 г., оставяйки ARPANET да бъде използван за академични изследвания и обществено ползване. Всички връзки между MILNET и ARPANET бяха прекъснати, когато MILNET се отдели. Електронната поща между двете мрежи беше доставена с помощта на шлюзове.

BBN Technologies изгради и поддържа MILNET и ARPANET. През 80-те години на миналия век MILNET беше разширен и стана защитна мрежа за данни. Тази голяма мрежа представляваше компилация от множество по-малки военни мрежи, всяка от които работеше на различно ниво на сигурност. През 90-те години MILNET ражда NIPRNet, който се използва за предаване на чувствителни, но некласифицирани данни между вътрешни потребители и също така предоставя на тези потребители достъп до интернет.

Условия за сигурност