Какво е миникомпютър?

Миникомпютърът е средно голям компютър, който се побира между микрокомпютри и мейнфрейм или сървъри. Поради силата и цената на микрокомпютрите и мощта на мейнфрейм компютрите и сървърите, миникомпютрите вече не се произвеждат.

Хардуерни термини, мейнфрейм, микрокомпютър