Какво представлява MMU (Memory Management Unit)?

Съкращение за единица за управление на паметта, MMU е хардуерният компонент на компютъра, който обработва виртуалната памет. Всяко искане за данни се изпраща до MMU, което след това определя местоположението на информацията; дали е в RAM или на постоянно устройство за съхранение. MMU обикновено се намира на процесора на вашата машина и съдържа таблица за съвпадение на физически адреси с виртуални.

Компютърни съкращения, термини на процесора, управление на паметта, термини на паметта, таблица