Какво е Мнемоника?

Мнемониката е визуална или слухова помощ, която помага на човек да си спомни нещо. В компютрите често се използват мнемоники, за да се направи лесен за запомняне бърз достъп. Например, много опции в менюто се показват с подчертан символ, представляващи ключ, който трябва да се натисне за достъп до това меню или опция. Клавишът за бърз достъп за отваряне на менюто Файл е F, което означава "файл". Можете да натиснете Alt + F или Command + F, за да влезете в менюто с файлове, използвайки клавиатурата. На долната илюстрация можете да видите пример на мнемоника.

Backronym, Клавишна комбинация, термини на операционната система