Какво е Mno?

Оператор на мобилна мрежа или MNO е компания, която предоставя безжични комуникационни услуги на потребителите. За да изпълни тази задача, MNO трябва да притежава или поне да контролира всички необходими компоненти за продажба и доставка на безжична услуга. Тези компоненти включват разпределение на радиочестотния спектър, инфраструктура за безжична мрежа, услуги за фактуриране и обслужване на клиенти, както и организации за маркетинг и ремонт на мобилни устройства.

Операторът на мобилна мрежа може също да бъде известен като доставчик на безжични услуги, клетъчна компания, безжичен оператор или мобилен мрежов оператор .

Примери за оператори на мобилни мрежи

  • AT & T
  • Verizon Wireless
  • Т-Moblie
  • спринт

Превозвач, Мобилно устройство, Условия на телефона, Безжична мрежа