Какво е режим?

Режимът може да се отнася до някое от следните:

1. Термин, използван за описание на текущото състояние на софтуерна или хардуерна програма. Например, дисплейният адаптер може да има възможност да бъде или в графичен режим или в текстов режим. Ако видеокартата е била в графичен режим, възможността за разделителна способност може да бъде по-ниска, но устройството за показване може също да показва графики. Въпреки това, в текстов режим резолюцията може да бъде по-висока, но само да може да показва текст.

2. Режимът е команда на операционната система на Microsoft, използвана за преглед или промяна на порт или настройка на дисплея. За повече информация относно тази команда вижте страницата с командите за режим.

3. Режимът описва най-често срещаната стойност от серия от различни стойности. Например номер едно е режимът 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4.

Средно, хардуерни термини, медиана, безопасен режим, софтуерни термини