Какво е модифициране?

Промяната може да се отнася до някое от следните:

1. Промяна може да се отнася до промяната на разрешенията на потребителския акаунт и сигурността за достъп до файлове и папки, като дава или отнема възможността на потребителя да преглежда и прави промени в файлове или папки. Промяната на разрешения може да се извърши само от администратора на компютър (или администраторски акаунт) или собственика на файл или папка.

2. Modify (Модифициране) може да се отнася и за извършване на промени в настройките на средата на Windows или на софтуерно приложение. Настройките могат да бъдат променени, за да се подобри изгледът на работния плот на Windows или структурата на менюто, или да се променят опциите на лентата с инструменти, които се предлагат в различни програми. Промяната на настройките на програмите може да направи използването на компютъра по-удобно за потребителя и приятно.

Редактиране, манипулиране, софтуерни термини