Какво е модула?

Модула и нейният приемник Модула-2 са силно типични, императивни езици за програмиране, разработени през 70-те години от Никлаус Вирт; който също е създал езика за програмиране на Pascal. Modula позволява кодът да бъде компилиран в дискретни единици, наречени модули, техника, известна днес като модулно програмиране. Първите версии на Modula се изпълняват на PDP-11.

Здравей свят! в Модула-2

 МОДУЛ Здравейте: ОТ STextIO IMPORT WriteString; BEGINWriteString ("Здравей свят!"); 

END Здравейте.

Модул, Pascal, програмни термини