Какво е модулиране?

Когато се отнася до предаване на комуникация, модулирането е метод за промяна на сигнал, преди той да бъде изпратен или когато е получен. Добър пример за устройство, което прави това, е модем, който е устройство, което извършва модулация между сигнала на телефона и това, което компютърът може да разбере.

Модем, термини за модем