Какво е модул?

Модулът може да се отнася до някое от следните:

1. Когато става въпрос за компютърен софтуер, модулът е отделен код, който може да бъде създаден и поддържан самостоятелно, за да бъде използван в различни системи. Например, разработчик може да създаде модул, който съдържа кода, необходим за използване на звукова карта или изпълнение на I / O на определен тип файлова система. След това модулът може да бъде разпространяван и използван от всяка система, която се нуждае от тази функционалност, а разработването на модула може да продължи независимо. Този подход е известен като модулен дизайн .

Linux ядрото е модулно по този начин. LKM-ите (модулите на ядрото на Linux) могат да се зареждат чрез програми като modprobe .

2. Когато се отнася за компютърен хардуер, модулът е независим компонент, който може да се използва като част от по-сложна система. Например, модул памет може да бъде свързан към дънната платка на компютъра, за да работи като част от цялата система.

Условия за програмиране