Какво е монохромно?

Термин, използван за описание на визуален дисплей или изход в един цвят. Например монохромният монитор показва само един цвят, например зелен на черен фон. Картината е пример за по-стар телефон на Nokia с монохромен дисплей.

Забележка: Ако преброите фона, черно-белият би имал два цвята.

Дълбочина на цветовете, цветни термини, сива скала, термини на телефона, термини за видео