Какво е Monospacing?

Алтернативно, наричана фиксирана височина, моноспециализирането е способността на принтер или софтуерна програма да отпечата всеки символ в същото количество пространство, независимо от характера. Както може да се види на снимката, с пропорционално разстояние буквата "w" заема много по-голямо разстояние от другите букви. Въпреки това, едноразмерната версия на един и същ шрифт има еднакво разстояние за всеки знак.

Шрифтът трябва да има версия за monospacing, за да се даде възможност за monospacing. В HTML и уеб дизайна можете да създадете CSS правило, подобно на примера по-долу.

 .mono {font-family: моноспецифичен; } 

Използването на горния CSS код ще даде текст, подобен на примера по-долу.

 Това изречение е пример за моноширочен текст. 

Условия за характер, типография