Какъв е законът на Мур?

На 19 април 1965 г. в своята статия "Набиване на повече компоненти на интегрирани схеми" Гордън Мур направи наблюдение, по-късно наричано по-късно Закона на Мур . Наблюдението е, че откакто е разработена Интегрираната схема, броят на транзисторите, съдържащи се в тях, се е удвоил на всеки две години. Д-р Гордън Мур призна, че се очаква неговият закон да достигне физическите си граници през 2017 година.

Термини на процесора, термини от електрониката, термини от хардуера, законът на Меткалф