Какво е MOTD (Съобщение на деня)?

Кратко съобщение за деня, MOTD е често актуализирано съобщение, открито в онлайн игрите и чата, които позволяват на всички потребители да познават последните събития, случили се в игра или сървъра.

Условия на чата, компютърни съкращения, условия на играта, WOTD