Какво представлява Mouse Chording?

Mouse chording е използването на няколко бутона на мишката едновременно за извършване на специална функция.

Примери за приложения, които поддържат клавиатурата на мишката

  • В World of Warcraft и други игри, когато държите натиснат левия и десния бутон на мишката, той кара вашия герой да се движи напред, като има възможност да движи камерата и да се оглежда.
  • 3D астрономическата програма Celestia, която регулира разстоянието на камерата, когато мишката е преместена, докато левият и десният бутон на мишката се задържат надолу.

Условия на мишка