Какво е мишката?

Програмата за разпознаване на реч на Microsoft Windows използва функция, която позволява да изберете къде искате да кликнете с гласа си. Например, след като изречете "грид мишка", решетката на прозореца се припокрива подобно на показаната по-долу.

За да насочите мишката, където искате да кликнете, кажете номера на областта, която искате да кликнете. Например, ако искаме да кликнем върху логото на компютърната надежда в горната част на екрана, бихме могли да започнем с думата "1", тъй като логото е в поле 1. Програмата за разпознаване на реч на Windows ще даде по-малка мрежа в този раздел., За да прецизираме точно там, където искаме да кликнем, ще трябва да кажем каква част от мрежата, както и всички подраздели, докато определим точното място на кликване. В нашия пример, за да кликнете върху логото, бихме казали: "mousegrid", "1, " "3, " "7, " "6, " и след това "кликнете".

Софтуерни термини, Гласово разпознаване