Какво е MOV?

Mov може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за Metal Oxide Varistor, MOV е устройство, открито в защита от пренапрежение, което основава ток по всяко време, когато е над напрежението на затягане. MOV може да се влоши или дори да се провали, ако се извърши прекалено много ток. Ако това стане, индикаторът за състоянието на защитата от пренапрежение се изключва.

Забележка: Не бъркайте индикатора на състоянието със светлината на превключвателя на захранването, която често се използва само за да покаже, че защитата от пренапрежение се захранва.

2. Mov е файлово разширение на филм Apple QuickTime.

Затягащо напрежение, компютърни съкращения, условия на захранване, защита от пренапрежение, видео, видео термини