Какво е MPC (мултимедиен персонален компютър)?

Накратко за Multimedia Personal Computer, MPC е разработен през 1990 г. и е всеки компютър, който е способен да изпълнява програми, които комбинират видео, анимация, аудио и графики. През 1992 г. Radio Shack пусна M2500 XL / 2 и M4020 SX компютри, първите персонални компютри, базирани на MPC спецификацията. Има три MPC стандарта MPC, MPC2 и MPC3. По-долу са описани изискванията на MPC2 и MPC3.

MPC2

 Процесор Intel 486SX 25 MHz 4 MB RAM VGA дисплей. 2x CD-ROM устройство 

MPC3

 Intel Pentium 75 MHz процесор. 8 MB RAM. CD-ROM устройство с твърд диск от 540 MB. Поддръжка на MPEG. 

Днес всички нови компютри със звукова карта и видеокарта са MPC съвместими.

Компютърни съкращения, звукови термини, термини за видео