Какво е MPI (интерфейс за предаване на съобщения)?

Кратко интерфейс за предаване на съобщения . Целта на MPI е да разработи стандарт за писане на програми, които комуникират чрез предаване на съобщения един на друг. С други думи, всяка програма функционира като API, която е достъпна за всяка друга програма.

API, Компютърни съкращения, Съобщение, Софтуерни термини