Какво е Mput?

Mput е FTP команда, използвана за качване на няколко файла наведнъж, когато е свързана към отдалечен компютър. Вижте нашата страница за това как да използвате FTP за информация за mput и други FTP команди.

Компютърни съкращения, FTP, пут, термини от софтуера, качване