Какво е MRP (планиране на изискванията за материали)?

Кратко описание на Планирането на изискванията към материалите, MRP е услуга или софтуерно приложение, което помага за управление на инвентара; да го поддържат разумно ниски, без да причиняват недостиг.

Бизнес условия, компютърни съкращения, софтуер, термини на софтуер