Какво представлява MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)?

Съкращение за Microsoft Disk Operating System, MS-DOS е не-графична операционна система от командния ред, извлечена от 86-DOS, създадена за съвместими с IBM компютри. MS-DOS първоначално написана от Тим ​​Патерсън и въведена от Microsoft през август 1981 г. и последно е актуализирана през 1994 г., когато MS-DOS 6.22 е издаден. MS-DOS позволява на потребителя да навигира, отваря и по друг начин да манипулира файлове на компютъра си от команден ред, вместо графичен потребителски интерфейс като Windows.

Днес MS-DOS вече не се използва; въпреки това командната обвивка, по-известна като командния ред на Windows, все още се използва от много потребители. Картината вдясно е пример за прозорец на командния ред на Windows, работещ в Microsoft Windows 10.

Повечето компютърни потребители са запознати само с начина на навигация в Microsoft Windows с помощта на мишката. За разлика от Windows, MS-DOS се управлява от команди на MS-DOS. Например, ако искате да видите всички файлове в папка в Windows, щракнете двукратно върху папката, за да отворите папката в Windows Explorer. В MS-DOS трябва да навигирате до папката с помощта на командата cd и след това да запишете файловете в тази папка, като използвате командата dir.

86-DOS, Apple DOS, Команден ред, Компютърни съкращения, DOS, DOS режим, Dr.