Какво е MSRP (Препоръчителна цена на производителя)?

Съкратено от препоръчителната цена на производителя, MSRP е цената, която производителят препоръчва на продавача на дребно да продава продукта си. Например пълната версия на Microsoft Windows 7 Home Premium MSRP е $ 199.00.

Бизнес условия, компютърни съкращения, OEM