Какво представлява MSVC?

MSVC означава Microsoft Visual C ++, IDE (интегрирана среда за разработка) за езиците за програмиране C и C ++. Това е инструмент за писане и отстраняване на грешки в C, C ++ и C # код, най-вече код, написан за Microsoft Windows, .NET Framework или DirectX.

MSVC се предлага в Express Edition или като част от Microsoft Visual Studio. Последната версия (от 2012 г.) включва и инструменти за програмиране в JavaScript и F #.

Компютърни съкращения, DirectX, IDE, JavaScript, програмни термини