Какво е MTBF (средно време между отказ)?

Съкратено от средното време между повреда, MTBF е очакваното време, което е необходимо, преди дадена система или част от хардуера да се провали или да изчезнат грешки. Пример за това как може да се използва MTBF е: хардуер "Продукт А" има MTBF от 400, 000, което показва, че "Продукт А" ще работи средно 400 000 часа преди повреда.

Компютърни съкращения, Грешка, Грешка, Хардуерни термини