Какво е MTFBWY (Може ли силата да е с вас)?

Стенографски за сила може да бъде с вас, MTFBWY се използва в чат и други текстови комуникации.

Условия за чат