Какво е Mtime?

Mtime е атрибут на файла, който записва часа и датата, на която файлът е бил последно модифициран. В Linux и други подобни на Unix операционни системи файл mtime може да бъде видян в изхода на командата ls -l .

Подобни атрибути на файлове

  • atime - Записва времето и датата, когато файлът е бил достъпен за последен път, например, когато съдържанието му е било последно разглеждано. Този атрибут може да се види с командата ls -lu .
  • ctime - Записва времето и датата, когато състоянието на даден файл е последно променено, например когато неговата собственост или разрешения са променени. Този атрибут може да бъде видян с командата ls -lc .

Атрибути, файлове, Linux, операционни системи термини