Какво е MTU (Максимално звено на предаване)?

Кратко за максималната предавателна единица, MTU е максималният размер на пакета, който локалната машина може да предава. По подразбиране много компютри и мрежови устройства задават MTU на 1500.

Компютърни съкращения, MRU, мрежови термини