Какво е Multi-mode Fiber?

Оптичен кабел, който предава сигнала си върху множество светлинни импулси под различни ъгли. Тъй като сигналът се разсейва на дълги разстояния, многорежимните оптични кабели се използват само на къси разстояния. Когато е необходимо по-дълго оптично окабеляване, се използва едномодово влакно.

Fiber, мрежови термини, едномодово влакно