Какво е многопотребителска система?

Многопотребителска система може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се отнася за мрежа, многопотребителска система е термин, който обикновено се използва за дефиниране на компютър, способен да позволява на множество потребители да се свързват към мрежа.

2. Когато се отнася за компютърна операционна система, многопотребителска система е компютър с операционна система, която поддържа множество потребители наведнъж или по различно време.

Условия на мрежата, термини на операционната система