Какво е MULTICS?

MULTICS, известна още като Multiplexed Information and Computing Service, е операционна система за споделяне на времето, разработена от MIT, General Electric и Bell Labs, за първи път излязла през 1964 година.

Нови концепции, въведени в MULTICS

  • Йерархична файлова система, използваща имена на файлове с произволна дължина и поддръжка за символни връзки.
  • Магазин за едно ниво за достъп до данни, който премахва разликата между файловете и паметта на процеса. Днешната операционна система като Linux споделя нещо подобно, в което паметта на всеки процес е част от файловата система, намираща се в директорията / proc .
  • Динамично свързване, при което процесът може да включва отделно компилиран код, когато се изпълнява. Динамичното свързване позволява на програмата да използва най-новата версия на всякакви външни рутинни процедури, които може да извика.
  • Он-лайн преконфигуриране, при което хардуерни компоненти като процесори, модули памет и дискови устройства могат да се добавят и премахват, докато системата работи.

Последната машина за изпълнение на MULTICS беше изведена от експлоатация през 2000 г., но концепциите и характеристиките на MULTICS все още се намират в операционните системи, включително Windows, Linux и macOS X.

Динамично свързване, йерархична файлова система, термини на операционната система