Какво е мултимедия?

Всяко визуално представяне, което има комбинация от аудио, видео, анимация или графики. Мултимедията обикновено е по-приятно и информативно изживяване от текста. Например, синонимен речник, който е в мултимедиен формат, може да има аудио на известни речи, вместо само транскрипция.

Мултимедиен файл може да бъде всеки компютърен файл, който възпроизвежда само аудио и видео, само аудио или видео. Някои примери за популярни мултимедийни файлове включват аудио файл .mp3, .mp4, видео и avi видео и wmv файлове.

Мултимедийната програма, мултимедийното приложение или всеки мултимедиен софтуер е софтуер, който може да възпроизвежда или записва аудио файлове или да възпроизвежда или записва видео файлове. Например в нашия по-ранен пример на мултимедиен речник, който възпроизвежда аудио от известни речи, той се счита за мултимедиен софтуер.

За да бъде компютърът мултимедиен компютър, той трябва да отговаря на стандарта MPC, който днес се срещат всички компютри със звукова карта и видеокарта.

Медии, MMC, MPC, звукови термини, видео термини, Viiv