Какво е мултиплекс?

Multiplex е термин, използван в телекомуникациите и компютърните мрежи за комбиниране на множество аналогови или цифрови сигнали в единен поток от данни през споделена среда. Целта на мултиплексирането (познато още като muxing ) е да се намалят разходите чрез максимизиране на полезността на скъп ресурс. Класически пример за мултиплексиране е споделянето на повече от един телефонен разговор през един проводник.

Мултиплексирането е възникнало като техника, използвана в телеграфията през 1870-те години и днес се използва широко във всички форми на телекомуникациите. Устройство, което изпълнява мултиплексиране е известно като мултиплексор или MUX; устройство, което изпълнява обратната операция, се нарича демултиплексор, DEMUX, или DMX.

Условия на мрежата, Телекомуникации