Какво е Multithreading?

Многопоточността е способност на софтуерна програма или операционна система да изпълнява няколко нишки от една и съща програма едновременно.

Многозадачност, термини на операционната система