Какво е Mwah?

Mwah, mwa, или мюа произнесе моо-ваа ; подобно на звука, който бихте направили, когато давате на някого целувка, е термин, използван онлайн в чата за изразяване на целувка. Примерът по-долу показва как mwah може да се използва в чата.

User1: Ок трябва да отида по-късно. User2: Добре, LYL ... MWAH!

Потребител1: Благодаря.

Условия за чат, LYL