Какво представляват моите мрежови места?

Моите мрежови места заместват Network Neighborhood в Windows за преглеждане на наличните мрежови връзки, компютър и устройства. В настройка на домашната мрежа Моите мрежови места могат да показват другите компютри, мрежови принтери и други мрежови ресурси. В офисната настройка тя може да показва компютри, сървъри и мрежови принтери в местната работна група на потребителите. С пускането на Microsoft Windows Vista и Windows 7 My Network Places е преименуван на Network .

На работния плот на Windows може да има икона за Мрежово съседство, Моите мрежови места или Мрежа, която е достъпна и чрез Windows Explorer.

Мрежа, Условия на мрежата