Какво е MYOB (Mind Your Own Business)?

Стенографиране на собствения ви бизнес, MYOB обикновено се използва в чат стаи, за да каже на някого да се съобразява със собствения си бизнес. По-долу е даден пример как това може да се използва в чата.

 User1: Знам какво имаш предвид. User2: YeahUser3: За какво говорите? 

Потребител1: MYOB!

Условия за чат