Какво е MySQL?

Въведен през 1998 г., MySQL е RDBMS с отворен код (система за управление на релационни бази данни). MySQL е широко използвана и популярна алтернатива на други SQL решения, защото е с отворен код и може да бъде свалена безплатно.

База данни, термини от базата данни, phpMyAdmin, PostgreSQL, RDBMS, SQL