Какво е N / A (NA)?

N / A може да се отнася до някое от следните:

1. N / A е съкращение на липсващите или неприложими . Съкращението N / A се използва за попълване на празна част от формуляр, диаграма или друг документ, така че читателят знае, че секцията или не е налична по това време или не е приложима.

2. НС също е акроним, понякога използван за Северна Америка .

Празни, Бизнес условия, Компютърни съкращения, Няма