Какво е име?

Името може да се отнася до някое от следните:

1. С хардуер името се отнася за описание на устройство. Например, компютърът ви има име на компютър, който го идентифицира в компютърна мрежа. Името в този контекст не трябва да се бърка с MAC, който е физически адрес или IP, който е адрес.

2. Когато говорим за софтуер, името е описание на всеки обект. Например, всеки файл на компютъра има собствено име на файл.

3. В Excel името или клетката е описание на клетка. Например, клетка С2 може да получи името "общо", което може да бъде посочено във всяка друга клетъчна функция. Ако клетка D2 има функцията "= общо", стойността на клетка D2 ще бъде същата като C2.

Съвет: В Excel използвайте клавишната комбинация Ctrl + F3, за да отворите мениджъра на имената . В Name Manager можете да създавате, редактирате и изтривате имена на Excel. След създаването на име можете да използвате клавиша за бърз достъп F3, за да вмъкнете произволно име.