Какво е Нан?

Накратко за не число, в математиката и компютърното програмиране NaN е неопределена или непредставима стойност, особено при изчисления с плаваща запетая. Например, 0/0 или квадратният корен на отрицателно число ще даде резултат от NaN.

При програмирането NaN може да се появи и ако вашите променливи или друг вход съдържа някакъв символ, който не е номер или период. Например опитването на изчисление на променлива с букви или запетаи води до грешка на NaN.

Изход от NaN

В зависимост от операционната система, езика за програмиране или програмата NaN може също да се появи като всеки от примерите по-долу. Всички тези примери все още означават, че компютърът не може да представлява стойност.

 • -1. # IND
 • 1. # SNAN
 • 1. # QNAN
 • нан
 • NAN
 • NaN%
 • NaNQ
 • Nans
 • NotANumber
 • qNaN
 • sNaN

Компютърни съкращения, отрицателен номер, операционна система, език за програмиране, термини за програмиране, неопределен