Какво е Наносекунда?

Съкратено като ns или nsec, наносекундата е единица от време, която представлява .000000001 (10-9) или 1 милиардна част от секундата. Скоростта на компютърната памет често е представена в наносекунди, например 60ns, 40ns и 10ns са различни скорости на времето, необходимо на компютъра за достъп до паметта. Колкото по-нисък е този номер, толкова по-бързо компютърът ще има достъп до паметта. В трите примера по-горе, 10ns ще бъде най-бързата памет.

Компютърни съкращения, Измерване, Условия на паметта, Нано, Второ