Какво е Native Compiler?

Роден компилатор е приложение, което преобразува един език, обикновено език на високо ниво, в двоичен или роден език на компютъра.

Език на високо ниво, роден език, програмни термини