Какво е роден език?

Понякога наричан език-домакин, родният език е езикът, който компютърът разбира. Например, двоичен е езикът, който компютърът разбира. В програмирането родният код е код, който се пише за изпълнение на конкретен процесор. За да стартирате кода на различен процесор, трябва да се използва емулатор, за да заблудите програмата да мисли, че има различен процесор. Ако се използва емулатор, кодът почти винаги се изпълнява по-бавно, отколкото в родната му среда.

Binary, Native compiler, Програмни термини