Какво е NBD (No Big Deal)?

Стенографията не е голяма, NBD се използва в чата и други текстови комуникации, за да позволи на другите да знаят, че не сте загрижени за нещо или някой.

Условия за чат