Какво е NBT (NetBIOS Над TCP / IP)?

NBT, или NetBIOS през TCP / IP, е дефиниран в RFC 1001 и RFC 1002 и е протокол, който поддържа NetBIOS услуги на TCP / IP.

Условия на мрежата, протокол