Какво е NCSA (Национален център за суперкомпютърни приложения)?

Накратко за Националния център за суперкомпютърни приложения, NCSA за първи път е открита през 1986 г. в Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн. Той е лидер в определянето на бъдещата високопроизводителна инфраструктура за учени, инженери и общество.

Компютърни съкращения, MIT, Mosaic