Какво е NE (не равно)?

Не е равно, ne или ! = Е оператор, използван в езиците за програмиране и в командния ред. Например, в езици за програмиране като Perl, можете да напишете нещо подобно на примера по-долу.

 if ($ variable1 ne $ variable2) {

print "Те не са едни и същи"; }

В горния пример, ако стойността, съхранена в $ variable1 не е равна на $ variable2, програмата ще отпечата Те не са същите .

Компютърни съкращения, Eq, Equal, Programming terms